Dutch Language School in Utrecht

Dutch Language School in Utrecht


Kies het juiste niveau voor uw cursus!

U kunt een gratis intake toets doen als u niet zeker weet welk niveau het juiste cursusniveau voor u is. Neem a.u.b. contact op met onze receptie om een afspraak in te plannen.

 

Geen lessen 26.12.2022-30.12.2022

Is de cursus waarvoor u zich aan wil melden vol? Neem contact met ons op via [email protected] om op de wachtlijst geplaats te worden.

Over het éénjaarprogramma
(OYP)


Het éénjaarprogramma Nederlands (OYP) is een voltijd cursus Nederlands, voor wie uitgebreid Nederlands wil leren van A tot Z of wie zich wil voorbereiden op het NT2 Staatsexamen. De voltijd cursus omvat 20 uur Nederlandse les per week. Het programma duurt in totaal ongeveer 10 maanden, van september 2019 tot juli 2020. De Nederlandse lessen vinden elke dag plaats van maandag tot en met vrijdag van 9:15 tot 12:30 uur. Elke les duurt vier lesuren (45 minuten per lesuur). Het totale programma is 736 lesuren.
 
Het is niet meer mogelijk aan te melden voor het programma van 2019-2020. Het programma van 2020-2021 is gepland te starten op 14 september 2020. 
 
Het programma bestaat uit de vier taalniveaus van de Nederlandse cursussen bij Dutch First, een cursus sociale studies, praktisch Nederlands en aanvullende Nederlandse grammaticacursussen. Ons éénjaarprogramma bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal. De lesstof die in het programma wordt behandeld sluit aan op de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 volgens het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 
Het programma biedt cursisten de kans hun kennis van de Nederlandse taal te ontwikkelen door te werken met verschillende teksten, nieuwe vocabulaire toe te passen in dagelijkse gesprekken en te werken met grammaticastructuren onder de begeleiding van professionele en gekwalificeerde docenten.

Het programma stimuleert cursisten de Nederlandse taal te oefenen en te gebruiken buiten de locatie van Dutch First. Gedurende dit langdurige studieprogramma zullen cursisten merken dat zij na iedere les steeds beter in staat zijn te communiceren in het Nederlands en hun omgeving te begrijpen.   
 
De lessen zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 9:15 tot 12:30.
 
De gebruikelijke sessies zijn gericht op het lezen van teksten, het uitbreiden van de woordenschat en kennis van grammatica. Nieuwe onderwerpen en grammaticaregels worden geleidelijk geïntroduceerd. Tijdens de sessie praktisch Nederlands wordt hier verder mee gewerkt: in kleine groepjes zullen cursisten werken aan het praktisch gebruiken van woordenschat en grammatica, werken aan uitspraak en luistervaardigheden. 

Vereisten
Voor aanmelding voor het éénjaarprogramma Nederlands (OYP) bij Dutch First moet aan de volgende eisen worden voldaan:
- Minimale leeftijd van 18 jaar.
- Bekend zijn met het Latijnse alfabet (a,b,c etc.)
- De middelbare school hebben afgerond.

Deelnemers aan het éénjaarprogramma hebben geen gevorderde kennis nodig van de Engelse taal. De lessen worden in het Nederlands gegeven. Er zal niet worden gevraagd naar bewijs van de Engelse kennis en afgelegde examens zoals TOEFL en IELTS.
De lessen worden gegeven in kleine groepen van 8 tot 14 deelnemers, waarmee het éénjaarprogramma een intensieve maar comfortabele leeromgeving biedt voor maximaal succes bij het leren van de Nederlandse taal.

Certificaat
Aan het eind van het programma (OYP) ontvangt de cursist een officieel certificaat voor deelname aan en het succesvol volbrengen van het eenjaarprogramma. Ieder lesuur dat de cursist aanwezig is zal worden bijgehouden en het totaal aantal aanwezige lesuren zal worden vermeld op het certificaat.

BELANGRIJK: Om het certificaat te ontvangen dient de cursist minimaal 90% van het totaal aantal lesuren aanwezig te zijn geweest. Het certificaat is in de cursusprijs inbegrepen. Een extra kopie van het certificaat kan worden aangevraagd bij de receptie van Dutch First en kost €5 per kopie.
 
Na afronding van het programma
Na afronding van het programma heeft de cursist niveau B2 afgerond, gebaseerd op de taalniveaus beschreven door het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Wanneer cursisten bij alle lessen van het programma aanwezig zijn geweest en alle opdrachten hebben afgerond, zouden zij klaar moeten zijn voor het afleggen van het NT2 Staatsexamen, programma II. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen deelnemers laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. Voor meer informatie over het Staatsexamen klik hier.
 
Prijs voor een volledig éénjaarprogramma (736 uur):
Inschrijfkosten: € 639,-
Cursusprijs: € 5.751.-

Totale prijs: € 6.390,-


De cursuskosten voor het éénjaarprogramma Nederlands kan in 4 termijnen betaald worden, in overleg met onze administratie. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor Nederlandse inwoners die in het bezit zijn van een Nederlands Burgerservicenummer (BSN). Vanwege administratieve redenen is betaling in termijnen alleen mogelijk wanneer dit wordt aangevraagd direct na de aanmelding.