Log In

Inburgering

Inburgering

Onze inburgeringscursus dient als voorbereiding voor studenten die de verplichte NT2 (Nederlands als tweede taal) examens lezen, spreken, luisteren en schrijven voor Nederlandse inburgering willen gaan afnemen.

De A0-B1 Inburgeringscursus is een langetermijn cursus vanaf A0 beginners naar het B1 halfgevorderde niveau en is ook beschikbaar voor mensen startend vanaf A2, B1 of het tweede deel van B1 voor als je al eerder Nederlands hebt geleerd.

Over de cursus

Inburgeringscursussen bestaan uit een combinatie van groepswerk in de cursus en zelfstudie van het materiaal thuis. In de inburgeringscursus bij Dutch First zitten er minimaal 6 en maximaal 12 personen in de groep. De groepsgrootte is optimaal voor het groepsgevoel en contact met andere inburgeraars, maar relatief klein om persoonlijke aandacht en begeleiding mogelijk te houden. De doelgroep voor inburgeraars bestaat uit anderstaligen die Nederlands willen leren en van plan zijn het examen af te nemen. Specifiek zijn de inburgeringscursussen bedoeld voor hen die van plan zijn om het inburgeringsexamen op A2 of B1-niveau af te leggen. Onze cursussen zijn geschikt voor mensen die een hogere of vervolgopleiding hebben afgerond en/of die eerder een vreemde taal hebben geleerd. Cursisten van alle afkomsten zijn welkom.

Onze inburgeringscursussen zijn gepland te starten vanaf Januari 2024 en September 2024. Om op de wachtlijst voor de cursussen in September te komen, neem contact met ons op via e-mail. Voor de cursus in Januari 2024, gebruik het onderstaande registratieformulier om aan te melden.

De inburgeringscursussen worden aangeboden als klassikale cursus op locatie. Met lessen op locatie wordt Smartboard technologie gebruikt in combinatie met video- en audiofragmenten en spelelementen om de lessen interactief te houden. Cursisten werken met name zelf in groepen onder begeleiding van de docent, met delen van de les bestemd voor klassikale uitleg van essentiële onderdelen door de docent.

Registratieprocedure

Het is verplicht om eerste een intake bij de school te doen als je een DUO-lening hebt voor je cursus of als je inburgering via de Gemeente doet. Gebaseerd op de intake met een gekwalificeerde NT2 docent wordt er besloten welke cursus je mee kunt doen op basis van je niveau, voorkeuren en eventuele DUO-lening. Als je geen DUO-lening hebt, dan kun je voor de cursus aanmelden en tegelijkertijd betalen door te registeren voor de cursus via de website. Wij nodigen je dan uit voor de verplichte intake als onderdeel van de cursusvoorbereiding in de weken voorafgaand aan de cursus.

Om een afspraak in te plannen voor de intake en placement test voor de inburgeringscursussen moet je voldoen aan de volgende vereisten:

  • Je hebt een DUO-lening voor inburgering of zit in de “B1-route” voor het inburgeringsexamen bij de Gemeente. Dit criterium is niet van toepassing als je zelf voor de cursus zal betalen.
  • Je bent tenminste 18 jaar oud.
  • Je hebt succesvol voortgezet onderwijs afgerond. Eerdere ervaring met het leren van vreemde talen en andere vervolgopleidingen zijn een pré maar geen vereiste.

Als je voldoet aan de criteria, boek dan hier je afspraak voor de intake. Informeer ons in de opmerkingen over welke cursus en welk niveau je van plan bent om te volgen (niveau en startdatum):

Book a meeting

Tijdens de afspraak zal een van onze gekwalificeerde NT2-docenten je Nederlandse evalueren en zal je vragen stellen over je achtergrond en doelen met het leren van de Nederlandse taal. Daarna zal je een niveautoets doen om je huidige niveau van Nederlands vast te stellen voordat je je voor een cursus aanmeldt.

Na de meeting kun je je aanmelden voor de cursus naar keuze via e-mail of bij de receptie. Na de intake zal een bindende cursusovereenkomst worden getekend tussen Dutch First en de cursusdeelnemer in het Engels of in het Nederlands. De cursusovereenkomst is specifiek voor het aantal gekochte uren in de inburgeringscursus. Je kunt deze cursusovereenkomst ook gelijk bij de intake-afspraak tekenen en je gelijk aanmelden voor een cursus.

Volg nu de cursus waarvoor je je hebt aangemeld en zorg dat je de bindende niveautesten aan het einde van elk niveau (A1, A2, B1) haalt. Tijdens de cursus hebben we extra tussentijdse toetsen en heb je voortgangs- en feedbackgesprekken met je docent en om er zeker van te zijn dat je op de goede weg bent om de inburgeringsexamens te halen.

Aan het einde van de cursus ontvang je je cursuscertificaat bij minimaal 80% aanwezigheid. Je bent nu klaar voor het Inburgeringsexamen!

Cursusniveau

Deze cursus is bedoeld voor beginners met de Nederlandse taal. Cursisten met een A0/beginners niveau zullen in een groep samen les hebben en zullen niet  niet met andere leerniveaus in een groep worden geplaatst. Inburgeraars kunnen instromen vanaf het begin (A0), of na elk heel niveau: A1, A2, B1 deel 1. Als u niet bij A0 wil beginnen dan moet u aan kunnen tonen eerder het voorafgaande niveau te hebben voltooid door middel van

  • eerder een cursus van het desbetreffende niveau te hebben gevolgd en/of
  • een cursuscertificaat van het desbetreffende niveau te kunnen tonen.

Nieuwe cursisten met DUO-lening kunnen alleen instromen als zij een niveautest bij Dutch First hebben afgerond en het advies van Dutch First overeenkomt met het desbetreffende niveau.

Tijdens de cursus houden we je voortgang bij met tussentijdse toetsen en bindende gecertificeerde voortgangstoetsen aan het eind van elk ERK-niveau (A1, A2, B1). Je kunt pas verder met het volgende onderdeel als je slaagt voor de voortgangstoets. Als u niet slaagt voor de voortgangstoets, adviseren wij u hoe verder te gaan. Als onderdeel van je voortgangscontroles heb je maandelijks overleg met je docent om je toetsen en je voortgang in de cursus te bespreken.

Kies uw cursus

Cursusmaterialen

Voor inburgeringscursussen wordt een combinatie van E-learningmaterialen en klassikale materialen gebruikt. Het E-learning materiaal ontwikkeld door uitgeverij Boom NT2 krijg je van ons als onderdeel van je inburgeringscursus en de licentie is één jaar geldig vanaf activatie.

Studieduur en belasting

Cursussen bij Dutch First bestaan ​​over het algemeen uit meetings van 3 lesuren van 45 minuten per les. Voor inburgeringscursussen kun je kiezen voor een cursus met 2 lessen per week. Het aantal lesuren is 120 voor A0-A2, en hetzelfde voor B1.

Per les dient u minimaal 3 uur zelfstudie in te plannen. We verwachten van al onze studenten dat ze alle contact- en zelfstudie-uren maken.

Afronding van de cursus

Aan het eind van de cursus ontvang je een cursuscertificaat. Het cursuscertificaat is een bewijs van deelname en wordt uitgereikt als je minimaal 80% van de cursus hebt gevolgd. Op het certificaat wordt het ERK-taalniveau van de cursus vermeld. Voor welk niveau je een certificaat krijgt, hangt af van welke cursus je hebt gevolgd. Met de certificaten kunt u aantonen dat u een cursus op dat niveau hebt gevolgd.

Na de volledige inburgeringscursus A0-B1 ben je klaar voor het NT2-deel van het inburgeringsexamen op taalniveau B1. Dit is ook het niveau waarop het inburgeringsexamen vanaf medio 2021 (wet inburgering 2021) wordt afgenomen. Heeft u een lening van DUO onder de Wet Oprichting 2013, dan doet u het examen op A2-niveau. Het inburgeringsexamen wordt afgenomen door de Nederlandse overheid. Kijk voor alle data en om je aan te melden voor het examen op deze website: https://www.inburgeren.nl/examen-doen/aanmelden.jsp.

Voor meer informatie over het examen, zie: www.inburgeren.nl

Meer vragen? Neem contact met ons op over onze inburgeringscursussen via [email protected].

Login