Log In

Inburgering – nieuwe of oude systeem?

Inburgering – nieuwe of oude systeem?

Wat betekent het verschil met het nieuwe inburgeringssysteem (Wet Inburgering 2021) voor mij? Als je een immigrant bent in Nederland en Nederlands wilt leren en integreren in de Nederlandse samenleving, heb je mogelijk gehoord van de Wet Inburgering of de Integratiewet. De Wet Inburgering werd voor het eerst geïntroduceerd in 2007 en heeft in de loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan, met de nieuwste versie als de Wet Inburgering 2021.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de Wet Inburgering 2013 en de Wet Inburgering 2021 is de manier waarop de taalcursussen worden gefinancierd. Onder het oude systeem konden inburgeraars (mensen die verplicht zijn om te integreren) een DUO-lening aanvragen om hun taalcursussen te financieren. Onder het nieuwe systeem is de gemeente echter verantwoordelijk voor de financiering van het integratieproces, inclusief taalcursussen.

Een ander significant verschil tussen de twee systemen is de manier waarop het integratieproces is gestructureerd. Onder het oude systeem hadden inburgeraars meer flexibiliteit in termen van de taalcursussen die ze konden volgen, zolang ze het vereiste taalvaardigheidsniveau bereikten. Onder het nieuwe systeem bepaalt de gemeente echter de taalcursus die inburgeraars moeten volgen, op basis van hun individuele behoeften en vaardigheden.

Verder zijn inburgeraars onder de Wet Inburgering 2021 verplicht om de B1-route te volgen, wat een uitgebreidere en intensievere taalcursus is in vergelijking met het oude systeem. De B1-route is ontworpen om ervoor te zorgen dat inburgeraars een betere beheersing hebben van de Nederlandse taal en beter zijn uitgerust om te integreren in de Nederlandse samenleving. De examens zullen worden afgenomen op B1-niveau in plaats van op A2-niveau onder het nieuwe systeem.

Over het algemeen is het doel van beide systemen om integratie en taalvaardigheid onder immigranten te bevorderen, maar legt de Wet Inburgering 2021 meer nadruk op integratie en zorgt ervoor dat inburgeraars de ondersteuning en middelen krijgen die ze nodig hebben om succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving. Als je een nieuwe inburgeraar bent, is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillen.

Ben je op zoek naar een inburgeringscursus? Bekijk onze inburgeringscursussen Nederlands hier.

Tags:
Login