Dutch Language School in Utrecht

Dutch Language School in Utrecht


Kies het juiste niveau voor uw cursus!

U kunt een gratis intake toets doen als u niet zeker weet welk niveau het juiste cursusniveau voor u is. Neem a.u.b. contact op met onze receptie om een afspraak in te plannen.Is de cursus waarvoor u zich aan wil melden vol? Neem contact met ons op via [email protected] om op de wachtlijst geplaats te worden.


 
Onze zomercursus wordt aangeboden op vijf niveaus, gebaseerd op het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 
 •          Basis (deelnemers zonder enige kennis van de Nederlandse taal)
 •          Beginner (deelnemers op CEFR niveau A1 of voor diegenen die eerder Nederlandse les hebben gehad en een                           basiskennis hebben van de taal)
 •          Laag gemiddeld (deelnemers op CEFR niveau A2)
 •          Gemiddeld (deelnemers op CEFR niveau A2 - B1)
 •          Gevorderd (deelnemers op CEFR niveau B2 - C1)
 
Niveau groep Niveau groep naam Niveau Niveau naam Omschrijving
A Beginnend taalgebruiker A1 Beginner
 • Kan bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige basiszinnen begrijpen en gebruiken.
 • Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden betreffende persoonlijke  gegevens, zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij heeft.
 • Kan op een eenvoudige manier interacteren, mits de ander langzaam en duidelijk praat en behulpzaam is.
A2 Laag-
gemiddeld
 • Kan veelvoorkomende zinnen en uitdrukkingen over onderwerpen die van direct belang zijn (bv. basale persoonlijke informatie, winkelen, lokale geografie, werk) begrijpen.
 • Kan eenvoudige dialogen voeren, eenvoudige en directe informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en activiteiten.
 • Kan in eenvoudige bewoording aspecten van zijn of haar achtergrond, directe omgeving en dringende zaken omschrijven. 
B Onafhankelijk taalgebruiker B1 Gemiddeld
 • Kan de hoofdpunten begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, school en vrije tijd.
 • Kan zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer hij/zij in het land is waar de taal wordt gesproken.
 • Kan eenvoudige teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
 • Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en kan in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
B2 Hoog-
gemiddeld
 • Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op zijn/haar interessegebied.
 • Kan op een vloeiende manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers.
 • Kan een heldere en duidelijke tekst schrijven over een breed aantal onderwerpen en kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.
C Vaardig taalgebruiker C1 Gevorderd
 • Kan de meeste gesproken taal begrijpen, ook als het niet goed gestructureerd is en wanneer verbanden impliciet zijn.
 • Kan zich vloeiend uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
 • Kan de taal flexibel en effectief gebruiken op sociaal en professioneel gebied.
 • Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub thema’s integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.
C2 Meesterschap
 • Kan gemakkelijk vrijwel alles begrijpen wat hij/zij leest of hoort.
 • Kan informatie vanuit verschillende geschreven en gesproken bronnen samenbrengen, waarbij argumenten worden gereconstrueerd en het een samenhangend geheel is.
 • Kan zichzelf op een spontane vloeiende en accurate manier uitdrukken waarbij wordt gedifferentieerd tussen kleine nuances van betekenis, zelfs in de meest complexe situaties.