Dutch Language School in Utrecht

Dutch Language School in Utrecht


Kies het juiste niveau voor uw cursus!

U kunt een gratis intake toets doen als u niet zeker weet welk niveau het juiste cursusniveau voor u is. Neem a.u.b. contact op met onze receptie om een afspraak in te plannen.

 

Covid-19 update 18.01.2022: Onze klassikale cursussen (classroom-based) zullen per vandaag weer terugkeren naar het lokaal! Belangrijke basismaatregelen worden gehandhaafd. Voor meeer informatie kunt u contact opnemen. 

 
https://intertaal.nl/article/9789054510109/contact---nieuw-1-cursistenlicentie-tekstboek--werkboekOnze inburgeringscursus dient als voorbereiding voor studenten die de verplichte NT2 (Nederlands als tweede taal) examens lezen, spreken, luisteren en schrijven voor Nederlandse inburgering willen gaan afnemen.
 
Over de cursus

Inburgeringscursussen bestaan uit een combinatie van groepswerk in de cursus, zelfstudie en online leermethoden. In elke cursus bij Dutch First zitten er minimaal 6 en maximaal 14 personen in de groep. De groepsgrootte is optimaal voor het groepsgevoel en contact met andere inburgeraars, maar relatief klein om persoonlijke aandacht en begeleiding mogelijk te houden.De doelgroep voor inburgeraars bestaat uit hoogopgeleide anderstaligen die Nederlands willen leren. Cursisten van alle afkomsten zijn welkom. Op dit moment (maart 2021) kan er niet met DUO lening voor een cursus betaald worden. Cursisten kunnen er ook voor kiezen om een standaard NT2 cursus met ons te volgen in plaats van een inburgeringspakket. 

Dutch First gebruikt voor zowel inburgering- als standaard taalcursussen lesmateriaal gebaseerd op de methode Contact! Nieuw van uitgever Intertaal. De lessen worden aangeboden klassikaal op locatie of online via een virtueel klaslokaal. Met lessen op locatie wordt Smartboard technologie gebruikt in combinatie met video- en audiofragmenten en spelelementen om de lessen interactief te houden. Cursisten werken met name zelf in groepen onder begeleiding van de docent, met delen van de les bestemd voor klassikale uitleg van essentiële onderdelen door de docent.


Cursusniveau
Deze cursus is bedoeld voor beginners met de Nederlandse taal. Cursisten met een A0/beginners niveau zullen in een groep samen les hebben en zullen niet  niet met andere leerniveaus in een groep worden geplaatst. Inburgeraars kunnen instromen vanaf het begin (A0), of na elk heel niveau: A1, A2, B1 deel 1. Als u niet bij A0 wil beginnen dan moet u aan kunnen tonen eerder het voorafgaande niveau te hebben voltooid door middel van
1) eerder een cursus van het desbetreffende niveau te hebben gevolgd en/of
2) een cursuscertificaat van het desbetreffende niveau te kunnen tonen.
Nieuwe cursisten kunnen alleen instromen als zij een niveautest bij Dutch First hebben afgerond en het advies van Dutch First overeenkomt met het desbetreffende niveau.

Na het hele cursuspakket zult u op het B1 Nederlandse taalniveau zijn. Dit is ook het niveau waarop vanaf medio 2021 de inburgeringsexamens zullen worden afgenomen.
Het inburgeringsexamen wordt geregeld door de Nederlandse overheid. Voor data en aanmelding voor het examen, kun je terecht op deze website: https://www.inburgeren.nl/examen-doen/aanmelden.jsp  
Voor meer informatie over het examen, zie: www.inburgeren.nl
 
 
Cursusmaterialen
  • Contact! nieuw 1 + 2 + 3 tekstboek en werkboek
De boeken zijn beschikbaar als papieren versie of als digitale versie (licentie 14 maanden geldig). U kunt de optie kiezen die uw voorkeur heeft. Neem uw papieren of digitale boeken mee naar elke les. 
Contact! - Nieuw 1 (A1): Tekstboek €40,90; Werkboek €37,40; of digitaal tekst- en werkboek, samen €40,90. Het is ook mogelijk om een set van de digitale boeken te nemen, met een extra papieren tekstboek, voor €50,70.  
Contact! - Nieuw 2 (A2): Tekstboek €40,90; Werkboek €37,40; of digitaal tekst- en werkboek samen €40,90. Het is ook mogelijk om een set van de digitale boeken te nemen, met een extra papieren tekstboek, voor €50,70. 
Contact! - Nieuw 3 (B1): Tekstboek €40,50; Werkboek €36,60; of digitaal tekst- en werkboek, samen €40,90. Het is ook mogelijk om een set van de digitale boeken te nemen, met een extra papieren tekstboek, voor €50,70. 


Studieduur en belasting

Cursussen bij Dutch First bestaan uit drielesuren per les. Er kan gekozen worden voor een cursus met 4 lessen in de week of 2 lessen in de week. Het aantal contacturen voor de cursus in totaal is 96 voor A0-A2.
Per les staan er ongeveer 2 uur aan zelfstudie. Er wordt van de cursist verwacht dat deze alle contact- en zelfstudie uren voltooit. Het is ook mogelijk om extra oefening te krijgen door toegang te krijgen tot digitale leermiddelen.


Bij aanmelding of belangstelling voor een inburgeringscursus worden cursisten eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. Als u niet een volledige beginner bent dan zult u ook een verplichte niveautoets moeten doen. Hierna wordt u ingedeeld in een niveau en kunt u voor een cursus kiezen die bij uw niveau past.  

Tijdens de cursus zult u persoonlijk begeleid worden door een gecertificeerde NT2 docent, en u zal  ook toegang krijgen tot online leermiddelen. Ook zullen er online zoom-meetings voor zelfstudie beschikbaar worden gemaakt om onderling huiswerk na te kijken en te bespreken.
.
Na elk heel niveau wordt een bindende voortgangstoets afgenomen (na afronding A1, A2 en B1). Deze toets moet voldoende gescoord worden om door te kunnen naar het volgende niveau. Na elke module (aan het einde van het A0, A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1.3 en B1.4 gedeelte) worden er ook tijdens de cursus nog korte toetsen afgenomen als onderdeel van de les. Deze toetsen zijn niet bindend maar voor uzelf bedoeld om zelf te kijken of ze alle stof van de cursus onder de knie hebben.

Afronding cursus
Aan het einde van de cursus ontvangt u een cursuscertificaat. Het certificaat is een bewijs van deelname en wordt uitgereikt bij ten minste 80% aanwezigheid in een cursus. Op het certificaat staat het CEFR taalniveau van de cursus. Voor welke cursus de cursist een certificaat ontvangt ligt eraan welke cursus u heeft gevolgd. De certificaten zijn om aan te tonen dat de cursist een cursus op dit niveau heeft gevolgd.

Na het voltooien van de cursus bent u klaar voor het NT2 gedeelte van het inburgeringsexamen!