Dutch Language School in Utrecht


De intensieve cursus Nederlands B2-3 gaat verder waar standaard cursus Nederlands B2-2 is gestopt en behandeld de hoofdstukken 6B t/m 8C van het boek "Contact! 3". Deze cursus is geschikt voor diegenendie de cursus Nederlands B2-2 bij Dutch First hebben afgerond of voor diegenen met een gevorderde kennis van de Nederlandse taal en hun studie Nederlands willen voortzetten. 

 

Deze cursus heeft een totaal van 10 sessies gedurende twee weken. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren á 45 minuten, de totale studielast voor deze cursus is 30 lesuren. Deelnemers aan deze cursus voltooien hun studie op niveau B2, gebaseerd op de taalniveaus omschreven in het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cursus onderwerpen
Geschreven en ongeschreven regels van debatteren toepassen; stellingen formuleren, aanvallen en verdedigen; negatieve berichten begrijpen en erover vertellen; een slechtnieuwsgesprek voeren en reageren op slecht nieuws; reageren op personeelsadvertenties; een cv opstellen; een sollicitatiebrief schrijven; werkervaringen beschrijven; een sollicitatiegesprek voorbereiden en voeren; lange spreekopdrachten en presentaties; intensieve en extensieve leesopdrachten.
 
Cursus grammatica
alle(n), allemaal, alles, andere(n), enkele(n), heel, helemaal, sommige(n), veel, vele(n); er+ prepositie vóór bijzin
 

 Na afloop van de cursus
Na afloop van de cursus zullen de cursisten een meer diepgaande kennis hebben van de Nederlandse geschiedenis, cultuur, en expressies. Zij zullen beginnen meer complexe werkwoordsvormen en beschrijvingen te gebruiken in hun dagelijkse gesprekken. Zij blijven bezig hun woordenschat op te bouwen en zullen meer in staat zijn om schriftelijke en mondelinge taal in de media te begrijpen. De manier waarop de cursisten zich kunnen uiten ontwikkelt zich tot een meer verfijnd niveau. Na de B2-3 cursus zijn cursisten klaar voor het Staatsexamen niveau II, waarvoor een B2 niveau is vereist.


Cursusprijs: €299
 

Dutch First TIP: Wil jij na het afronden van deze cursus jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Grammatica B2 en breid jouw grammaticale kennis uit!