Dutch Language School in Utrecht


Deze cursus gaat verder vanaf onze intensieve cursus Nederlands B1-1 en behandeld de hoofdstukken 3C t/m 6A van het boek "Contact! 2". Deze cursus is geschikt voor personen op een intermediair niveau met gemiddelde/gevorderde kennis van de Nederlandse taal en graag verder willen leren. Op het niveau van deze cursus zullen cursisten meer praktijkkennis opdoen op het gebied van Nederlandse grammatica.

   

Deze cursus bestaat uit 10 sessies met een totaal aan 30 lesuren gedurende twee weken. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren á 45 minuten. Deelnemers aan deze cursus zetten hun studie op niveau B1 voort, gebaseerd op de taalniveaus omschreven door het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).


Cursus Onderwerpen
Vertellen over veranderingen, verwachtingen uitspreken, afspraken maken en taken verdelen, details van een gebeurtenis bespreken, feiten uit een nieuwsbericht begrijpen, herinneren aan een afspraak of belofte, praten over en reageren op geruchten en roddels, vragen om uitleg, grenzen aangeven, zich hardop iets afvragen, praten over dingen die je niet zeker weet,  statistische gegevens begrijpen, volgorde van gebeurtenissen begrijpen.


Cursus Grammatica
B​ijwoord voortaan; werkwoorden komen, gaan + hele werkwoord; allee, elkaar, samen, zelf; gebiedende wijs zinnen; lijdende vorm (onvoltooid tegenwoordige tijd an onvoltooid verleden tijd); er + lijdende vorm; bezitsrelaties (mijn, de mijne, van mij); voornaamwoorden (onderwerp, voorwerp, bezittelijk) met en zonder nadruk, relatieve bijzin met voorzetsel: voorzetsel + wie / waar + voorzetsel; woordvolgorde in relatieve bijzin met voorzetsel; voornaamwoordelijk bijwoord (vragend, betrekkelijk, persoonlijk, aanwijzend) + voorzetsel; zou/zouden bij geruchten; zou/zouden als je je iets afvraagt; voltooid tegenwoordige tijd met dubbele hele werkwoord; werkwoord + te + hele werkwoord; getallen en jaartallen; voltooid verleden tijd.


Na afronding van de cursus
Na afloop van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om zich makkelijker te uiten over onderwerpen als cultuur, onderwijs, werk zoeken en het sociale leven. Zij zullen meer complexe zinnen kunnen formuleren en zullen zich meer comfortabel voelen bij het aangaan van spontane gesprekken met anderen en het delen van meningen over onderwerpen die hen interesseren.


Cursusprijs: €299


Dutch First TIP: Wil jij na deze cursus jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Nederlands B1-3 en voltooi jouw studie op B1 niveau.