Dutch Language School in Utrecht


Nederlands B1-1 is onze eerste van de drie intensieve cursussen op het intermediaire niveau Nederlands. Tijdens deze cursus worden hoofdstuk 1 t/m 3B  van het boek "Contact! 2" behandeld. Deze cursus is geschikt voor hen die succesvol het boek "Contact! 1" hebben afgerond, of een vergelijkbaar boek. Op het niveau van deze cursus zullen cursisten praktijkkennis opdoen op het gebied van Nederlandse grammatica.  

 

Deze cursus heeft een totaal van 10 sessies gedurende twee weken. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren á 45 minuten met een totaal aan 30 lesuren. Deelnemers aan deze cursus beginnen hun studie op niveau B1 gebaseerd op de taalniveaus omschreven door het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Cursus Onderwerpen
Praten over je plannen en ambities, praten over gebeurtenissen van lang geleden, praten over recente gebeurtenissen, vertellen over je jeugd, gewoontes van vroeger vergelijken met nu, vragen en antwoord geven, naar woorden en betekenissen vragen, de zintuigen, beschrijvingen geven, opsommen, voorbeelden geven, telefoongesprekken voeren, adviezen geven en ontvangen, instructies vragen en geven.   

Cursus Grammatica
Bijzinnen met dat, hoewel, iemand, die; getal + zelfstandig naamwoord; werkwoord: worden; voltooid deelwoord zonder ge-; voegwoorden als, hoe…, naarmate; bijwoord toen; heel/hele; niet/geen; ‘het’ als onderwerp in onpersoonlijke zinnen; ‘het’ als verwijzing naar een onbepaald voorwerp, hangen / liggen / lopen / staan + te + hele werkwoord; voorzetsel + wie; onpersoonlijke voornaamwoorden je/ze; signaalwoorden bij opsommingen; zou/zouden, moeten, vraagzin, gebiedende wijs zin bij een advies; vergelijkingen (dan / als); gebiedende wijs bij instructie, gebod/verbod, advies, aansporing; voegwoorden zodra, zolang, alsof. 

Na afronding van de cursus
Na afronding van de cursus zullen de cursisten in staat zijn om met zinsbouw te variëren door het gebruik van uitdrukkingen van tijd en rede. Zij zullen zich bewust zijn van hoe bijvoeglijke naamwoorden op de juiste manier te gebruiken om acties en dingen te beschrijven en te vergelijken. Zij zullen zich meer comfortabel voelen tijdens het voeren van gesprekken als gevolg van de ontwikkeling van hun woordenschat. Ze zullen in staat zijn om hun mening te uiten over onderwerpen als onderwijs, gezinsleven, en persoonlijke financiën.


Cursusprijs: €299
 


Dutch First TIP: Wil je jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Nederlands B1-2, leer meer gevorderde grammatica en vervolg jouw studie Nederlands op niveau B1!