Dutch Language School in Utrecht


De standaard cursus Nederlands B2-2 gaat verder waar standaard cursus Nederlands B2-1 is gestopt en behandeld de hoofdstukken 3C t/m 6A van de leergang "Contact! 3". Deze cursus is geschikt voor diegenendie de cursus Nederlands B2-1 bij Dutch First hebben afgerond of voor diegenen met een gevorderde kennis van de Nederlandse taal en hun studie Nederlands willen voortzetten.  


Deze cursus heeft een totaal van 10 sessies. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren á 45 minuten, de totale studielast voor deze cursus is 30 lesuren. Deelnemers aan deze cursus gaan verder met hun studie op niveau B2, gebaseerd op de taalniveaus omschreven in het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Cursus onderwerpen
Soorten vraaggesprekken onderscheiden, interviewdoelen bepalen, interviews voorbereiden, interviews afnemen, een verzoekbrief schrijven, je verzoek bepleiten in een persoonlijk gesprek, verbale en non-verbale signalen in gesprekken herkennen, persoonlijkheidskenmerken benoemen, een monoloog/betoog houden, informatie geven over een statistische figuur, gegevens vergelijken, een conclusie trekken, een standpunt onderbouwen met argumenten, een toespraak beginnen en eindigen, een toespraak houden, formeel en informeel in debat gaan, deelnemen aan een maatschappelijke discussie, het Nederlandse poldermodel begrijpen, tot een besluit komen
 
Cursus grammatica
Ergens, nergens, iemand, niemand; woordvolgorde met (n)ergens en (n)iemand + prepositie in de hoofdzin; woordvolgorde met (n)ergens en (n)iemand + prepositie in de bijzin; woordvolgorde bij prepositiebepalingen in de hoofdzin; woordvolgorde bij prepositiebepalingen in de bijzin; possessief pronomen en demonstratief pronomen voor adjectieven; elk(e), ieder(e) en welk(e) voor adjectieven; alle(n), allemaal, alles, andere(n), enkele(n), heel, helemaal, sommige(n), veel, vele(n)
 
Na afloop van de cursus
Na afloop van de cursus zullen de cursisten een meer diepgaande kennis hebben van de Nederlandse geschiedenis, cultuur, en expressies. Zij zullen beginnen meer complexe werkwoordsvormen en beschrijvingen te gebruiken in hun dagelijkse gesprekken. Zij blijven bezig hun woordenschat op te bouwen en zullen meer in staat zijn om schriftelijke en mondelinge taal in de media te begrijpen. De manier waarop de cursisten zich kunnen uiten ontwikkelt zich tot een meer verfijnd niveau. Na de B2-2 cursus zijn cursisten verder gegaan met de voorbereiding op het Staatsexamen niveau II, met een B2-3 kan hiermee verder worden gegaan.


Cursusprijs: €299
 

Dutch First TIP:  Meld je aan voor de cursus B2-3 om het volledige niveau B2 af te ronden.

Dutch First TIP: Wil jij na het afronden van deze cursus jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Grammatica B2 en breid jouw grammaticale kennis uit!