Dutch Language School in Utrecht


Nederlands B2-1 is de eerste cursus van drie standaardcursussen Nederlands op gevorderd niveau. Voor deze cursus wordt de leergang "Contact! 3" gebruikt en de hoofdstukken 1 t/m 3B behandeld. Deze cursus is geschikt voor hen die een gemiddelde praktijkkennis hebben van de Nederlandse grammatica en een studie Nederlands op niveau B1 hebben afgerond of het boek "Contact! 2" (of vergelijkbaar) volledig hebben doorgewerkt en hun vaardigheden Nederlands verder willen verbeteren.  


Deze cursus heeft een totaal van 10 sessies. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren á 45 minuten met een totaal aan 30 lesuren. Deelnemers aan deze cursus beginnen aan niveau B2 gebaseerd op de taalniveaus omschreven door het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
 

Cursus onderwerpen
Praten over je opleiding, praten over je arbeidsverleden, praten over ambities in je werk, een korte uitleg geven, vertellen wat het nieuws is, informatie vergaren, statistische gegevens verwoorden, praten over onderzoek, Nederlandse onderzoeksbureaus en –instituten noemen, voorlichting begrijpen, voorlichting geven, publiceren/praten over publicaties/publicaties bespreken, Nederlandse kranten en tijdschriften noemen, een product aan de man brengen, een verkoopgesprek voeren, een abonnement afsluiten, een bod uitbrengen, een bod accepteren/afslaan, tot een overeenkomst komen
 
Cursus grammatica
Plusquamperfectum met dubbel infinitief; conjuncties: nadat, omdat, totdat, voordat; passivum perfectum; passivum plusquamperfectum; passivum met modale verba auxiliari; cijfers, getallen, breuken, percentages; structuur- en signaalwoorden bij: conclusie, gevolg, opsomming, rede, uitleg, voorbeeld, voortgang; conjuncties: dus, doordat, opdat, terwijl, zodat; adverbia: al, allang, alleen maar, allerminst, enigszins, (nog) maar, nauwelijks, pas, uitermate, volkomen, volstrekt, vrijwel; suffixen, prefix: on-; adjectief van infinitief + d(e); adjectief van participium (+ - e)
 

Na afloop van de cursus
Na afloop van de cursus zullen de cursisten in staat zijn om meer vloeiend te spreken door gebruik te maken van meer geavanceerde zinnen, vervoegingen van werkwoorden, en beschrijvingen. Zij zullen meer complexe zinstructuren en meer verfijnde taal gebruiken. Ze zullen met minder spanning Nederlands begrijpen en spreken en gesprekken zullen gemakkelijker verlopen. De cursisten zullen, door een bredere woordenschat, meer beginnen te variëren in hun woordkeuze. Bovendien zijn de cursisten na deze cursus begonnen met voorbereiding op het Staatsexamen niveau II, met een B2-2 en B2-3 cursus kan hiermee verder worden gegaan.

 


Cursusprijs: €299

 

Dutch First TIP: Wil jij na het afronden van deze cursus jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Nederlands B2-2 en vergroot het aantal onderwerpen waar jij in het Nederlands over kunt praten.