Dutch Language School in Utrecht


Deze cursus gaat verder vanaf onze standaard cursus Nederlands B1-2 en behandeld de hoofdstukken 6B t/m 8C van de leergang "Contact! 2". Deze cursus is geschikt voor personen op een intermediair niveau met gemiddelde/gevorderde kennis van de Nederlandse taal en graag verder willen leren. Op het niveau van deze cursus zullen cursisten meer praktijkkennis opdoen op het gebied van Nederlandse grammatica.

   

Deze cursus bestaat uit 10 sessies met een totaal aan 30 lesuren. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren á 45 minuten. Deelnemers aan deze cursus voltooien hun studie op niveau B1, gebaseerd op de taalniveaus omschreven door het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).


Cursus Onderwerpen
Dilemma’s toelichten, keuzes maken en toelichten, besluiten nemen en toelichten, praten over verschillende culturen, praten over volkskarakter, onderhandelen over prijzen, onderhandelen over producten en diensten, je mening vormen, hoofdlijnen van details onderscheiden, structuur en verbanden herkennen, een samenvatting geven, doelen benoemen, afkortingen begrijpen en toepassen, een gesprek afronden.


Cursus Grammatica 
Bijwoorden: daarom, daardoor, daarvoor, daarna voegwoorden: omdat, doordat, voordat, nadat, hoewel, indien, mits, tenzij; enkel werkwoord met een vast voorzetsel; onbepaald voornaamwoorden: men, ze, je, de mensen; werkwoord + er + vast voorzetsel (letterlijke en figuurlijke betekenis); lijken en blijken + te + hele werkwoord; structuur- en signaalwoorden: conclusie, opsomming, samenvatting, tegenstelling, uitleg, volgorde, voorbeeld; hoofdzin + om + te + hele werkwoord; bijwoord, voorvoegsel, voorzetsel: op, af, klaar, uit; zinsaccent; ng / nk.
 


Na afronding van de cursus
Na afloop van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om zich makkelijker te uiten over onderwerpen als cultuur en het sociale leven. Zij zullen meer complexe zinnen kunnen formuleren en zullen zich meer comfortabel voelen bij het aangaan van spontane gesprekken met anderen en het delen van meningen over onderwerpen die hen interesseren.


Cursusprijs: €299


Dutch First TIP: Wil jij na deze cursus jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Nederlands B2-1 en leer meer woordenschat voor gevorderden.