Dutch Language School in Utrecht


Onze A2-1 cursus gaat verder waar de A1-2 cursus is gestopt en beslaat de hoofdstukken 7 - 9 van de leergang Contact!1. De cursus is geschikt voor diegenen die zich op A1 niveau bevinden en de taalstudie op A2 niveau willen starten. 


Onze standaard cursussen hebben twee keer per week les gedurende vijf weken, met een totaal van 10 sessies. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren (à 45 minuten) met een totaal van 30 lesuren. Deelnemers aan deze cursus zullen het eerste gedeelte van het niveau A2 voltooien op basis van de taalniveaus zoals beschreven volgens het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)Cursus onderwerpen
Lichaamsdelen benoemen, fysieke klachten en ziekte, naar de huisarts en apotheek gaan, advies vragen, gezondheid, aangifte doen op het gemeentehuis, een baan zoeken, informatie over een reis zoeken, vertellen over reizen en bestemmingen, landen en steden beschrijven, vertellen over vroeger, vertellen over ervaringen, een positieve/negatieve reactie geven, een e-mail of brief schrijven: structuur en briefconventies. 

Cursus grammatica
Voltooid tegenwoordige tijd, liggen staan en zitten bij voorwerpen, voltooid deelwoord van scheidbaar werkwoord, zo/zo'n, voegwoord 'dat', ei/ij, au/ou, ui, ergens, nergens, overal, hier en daar, hulpwerkwoord: hoeven, onvoltooid verleden tijd (regelmatig, onregelmatig), wanneer voltooid tegenwoordige tijd en wanneer onvoltooid verleden tijd.

Na afloop van de cursus
Na afloop van de cursus zullen de deelnemers hun woordenschat hebben uitgebreid en in staat zijn om veelgebruikte uitdrukkingen te begrijpen. Zij zullen in staat zijn over gewone onderwerpen zoals school, familie, vakantie, en de werkdag te praten. Het zal gemakkelijker zijn om te lezen en te reageren op eenvoudige advertenties en onderwerpen te bespreken betreffende het dagelijks leven. Zij zullen in staat zijn om gesprekken te voeren en te praten over mensen, plaatsen en dingen met behulp van iets meer geavanceerde zinnen met betrekking tot tijd en plaats.

Cursus prijs: € 299 (weekend: €329)


Dutch First TIP: Als je na deze cursus jouw Nederlandse avontuur wil voortzetten, kun je je aanmelden voor Nederlands A2-2.