Dutch Language School in Utrecht


Nederlands A1-1 is het eerste niveau van de standaard Nederlandse taalcursussen zoals die worden gegeven bij Dutch First. Dit niveau is voor diegenen die geen tot weinig basiskennis hebben van de Nederlandse taal. Cursisten ontwikkelen tijdens deze cursus een basiskennis van de Nederlandse taal en leren zich te uiten in de tegenwoordige tijd. 


Onze standaard cursussen hebben twee keer per week les gedurende vijf weken, met een totaal van 10 sessies. Iedere sessie bestaat uit 3 lesuren (à 45 minuten) met een totaal van 30 lesuren. Deze cursus beslaat de hoofdstukken 1 t/m 3 van de leergang "Contact! 1". Cursisten van deze cursus starten hun studie op niveau A1 gebaseerd op de taalniveaus zoals omschreven volgens de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).


Cursus Onderwerpen
Over jezelf vertellen, jezelf introduceren en groeten, mensen ontmoeten, praten over werk of studie, landen en talen, basisvragen stellen, praten over activiteiten, dagelijkse routines, boodschappen doen.

Cursus grammatica
Persoonlijk voornaamwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd, hebben en zijn, woordvolgorde, alfabet, getallen, lidwoorden, modale hulpwerkwoorden moeten, mogen, willen, kunnen, zullen en gaan, bijvoeglijk naamwoord, vergrotende trap/overtreffende trap, zelfstandig naamwoord: enkelvoud/meervoud.

 

Na het afronden van de cursus
Na afronding van de cursus zou de cursist in staat moeten zijn om mensen te begroeten en een eenvoudig gesprek kunnen voeren betreffende alledaagse activiteiten, zoals boodschappen doen. De cursist zou in staat moeten zijn te vertellen hoe laat het is, kunnen tellen en basale vragen kunnen stellen met gebruik van eenvoudige zinnen.


Cursusprijs: € 299  (weekend: €329)


 

Dutch First TIP: Wil je na het afronden van deze cursus jouw Nederlandse avontuur voortzetten, meld je dan aan voor Nederlands A1-2 en leer over de voltooid tegenwoordige tijd.